מרחבי למידה - רמות יצחק א' קיר מדעים

סביבת למידה, העוסקת בשמירה על משאבי הטבע של כדור הארץ, נמצאת בכניסה לחדר מדעים בבית ספר רמות יצחק א. הפרוייקט בוצע על לוחות PVC וכלל QR המקושר לאתר בית הספר