סביבות-למידה-כיתות-ב-באהוד
מרחבי-למידה-של-יוצרים-ישראליים
מרחבי-למידה-חדר-האור-בית-ספר-רמות
מרחבי-למידה-חדר-אנגלית
מרחביי-עיריית-חיפה-ערכת-החינוך
סביבות-למידה-בית-ספר-אלון-חדר-מדעים
מרחבי-למידה-רמות-יצחק-א
מרחבי-למידה-אהוד-חדר-מורשת-ישראל
סביבות-למידה-מוזיאהוד
מרחבי-למידה-פינת-הנצחה-לדפנה-בית-ספר-הבונים
סביבות-למידה-בגינה-דינור
סביבות-למידת-לוח-הכפל-בדינור