מרחבי למידה - גינת בית ספר דינור

בית ספר דינור החליט כי גינת בית הספר תהיה מרחב למידה של צמחית בית הספר והקשר של הצמחים לנושאים אחרים במורשת הישראלית.

ליד צמחים הנבחרים נתלה שלט שכולל את תמונתו, שמו של הצמח ו- QR  המקשר את הצמח לדפיי עבודה מתחלפים הנמצאים באתר בית הספר.

העבודה בוצעה על גבי לוחות מ PVC עם למינציה מבריקה להגנה על ההדפסה לאורך זמן.