מרחבי למידה - בית ספר אהוד "מוזיאהוד"

בית ספר אהוד הקים מוזיאון של תרבות ישראל ומורשתו. המוזיאון הוקם מתרומות חפצים של תלמידי בית הספר.

העבודה כללה אמרות תלויות מהתקרה הדפסה משני הצדדים על PVC. שדות של לוחות PVC המציגים את ההתיישבות והכוחות שנלחמו לתקומת המדינה, האני מאמין של בית הספר בנושא תרבות ישראל ומורשתו ומוסדות המרכיבים את הדמוקרטיה בישראל.

הדפסה על טפט שקוף והשמה של הטפט על חלונות קיימים. מאפשר תצוגה של הנושאים המוצגים בארונות הזכוכית ולא חוסם את כניסת האור לחלל התצוגה.